هزینه تایپ از پی دی اف

(روی بخش مورد نظر کلیک کنید)


online

لطفا به نکات زیر دقت کنید:
1- محاسبه هر صفحه با معیارهای زیر است:

- فونت: B Nazanin
- اندازه فونت: 16
- فاصله خطوط: 1.5
- اندازه کاغذ A4
- حاشیه صفحه: نرمال ورد

برای هر صفحه استاندارد تایپ فارسی 250 کلمه در نظر گرفته شده است

2- تا حداکثر 5 کلمه انگلیسی در هر صفحه تایپ فارسی، منجر به افزایش قیمت نمی‌شود.